Valdymas

Akcininkai:

Panevėžio miesto savivaldybė – 77,64 proc. akcijų;
Fiziniai asmenys – 21,19 proc. akcijų;
Juridiniai asmenys – 1,17 proc. akcijų.

Bendrovės valdyba:
Primininkas
Darius Linkonas 
Panevėžio miesto savivaldybės Miesto infrastruktūros skyriaus vedėjo pavaduotojas,
Nariai:
Donatas Mickevičius 
Panevėžio miesto savivaldybės Investicijų projektų skyriaus vedėjo pavaduotojas, 
Rokas Baliukovas 
nepriklausomas narys,
Jovita Selelionienė 
nepriklausoma narė,  
j.selelioniene@gmail.com 
Direktorius Vidmantas Žukauskas,