Apie bendrovę

MISIJA – pastatų bendrojo naudojimo objektų administravimas, techninė, šildymo, karšto vandens tiekimo sistemų priežiūra ir remontas.

VIZIJA – palankiausiai klientų vertinama pastatų administravimo ir priežiūros paslaugų teikimo įmonė Panevėžio apskrityje.

VERTYBĖS

  • Daugiau kaip 50 metų turinti patirties bendrovė pastatų bendrojo naudojimo objektų administravimo, techninės priežiūros ir remonto veikloje;
  • profesionalumas;
  • atsakomybė;
  • bendradarbiavimas;
  • viešumas.

Akcinės bendrovės „Panevėžio butų ūkis“ pagrindinė veikla – daugiabučių gyvenamųjų namų bendrojo naudojimo objektų administravimas, techninė priežiūra ir remontas, negyvenamų patalpų ir visuomeninės paskirties objektų techninė priežiūra, pastatų šildymo ir karšto vandens tiekimo sistemų priežiūra. Šiems darbams bendrovė yra atestuota – daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų priežiūrai ir administravimui atestatas Nr.037, statinių ir statinio dalies statybos darbams atestatas Nr.3145,  eksploatuoti šilumos įrenginius ir turbinas atestatas Nr. T-0042, eksploatuoti elektros įrenginius atestatas Nr. E-0090.