Darbo užmokestis

Darbo užmokestis 

Darbuotojų grupės

2021 m.

2022 m. III ketv.

Vidutinis darbuotojų

skaičius

Priskaičiuotas vidutinis mėnesio darbo užmokestis (neatskaičius mokesčių),

Eur

Vidutinis darbuotojų

skaičius

Priskaičiuotas vidutinis mėnesio darbo užmokestis (neatskaičius mokesčių),

Eur

Vadovai

8

2782,12

8

3251.87

Specialistai   

27

1363,48

28

1644.97

Jaunesnieji specialistai ir technikai

6

1344,68

6

1570.83

Tarnautojai

13

1033,36

12

1267.18

Paslaugų sektoriaus darbuotojai

19

  757,49

15

743.34

Darbininkai

89

1003,57

83

1163.86

Valdybos nariui (nepriklausomam) 2022 m. III ketv. priskaičiuotas vidutinis mėnesio atlygis neatskaičius mokesčių – 425.56 Eur. 

2022-10-10