Darbo užmokestis

 

Darbo užmokestis 

               Darbuotojų grupės

2023 m. IV ketv.

2024 m. I ketv.

Darbuotojų

skaičius

Priskaičiuotas vidutinis mėnesio darbo užmokestis (neatskaičius mokesčių),

Eur

Darbuotojų

skaičius

Priskaičiuotas vidutinis mėnesio darbo užmokestis (neatskaičius mokesčių),

Eur

   Vadovai

8

3371,61

8

3206,10

    Specialistai 

27

1900,92

27

1840,73

   Jaunesnieji specialistai ir technikai

6

1714,64

6

1673,51

   Tarnautojai

12

1401,55

12

1413,53

   Paslaugų sektoriaus darbuotojai

13

  918,86

12

  988,87

   Darbininkai

81

1348,75

83

1337,41


 

Nustatytas valdybos nario atlygis – ¼  Bendrovės vadovo vidutinio mėnesinio darbo užmokesčio. 

2024-04-10

Darbo užmokestis 

Darbuotojų grupės               Darbuotojų grupės

2023 m.

Darbuotojų

skaičius

Priskaičiuotas vidutinis mėnesio darbo užmokestis (neatskaičius mokesčių),Eur

 Vadovai

8

3273,89

 Specialistai

26

1846,43

 Jaunesnieji specialistai ir technikai

6

1729,26

 Tarnautojai

12

1455,85

 Paslaugų sektoriaus darbuotojai

13

  881,75

 Darbininkai

82

1330,77

2024-01-22