Darbo užmokestis

Darbo užmokestis 

Darbuotojų grupės

2022 m.

2023 m. I ketv.

Vidutinis darbuotojų

skaičius

Priskaičiuotas vidutinis mėnesio darbo užmokestis (neatskaičius mokesčių),

Eur

Vidutinis darbuotojų

skaičius

Priskaičiuotas vidutinis mėnesio darbo užmokestis (neatskaičius mokesčių),

Eur

Vadovai

8

3159.84

8

3244.54

Specialistai   

27

1616.34

27

1792.47

Jaunesnieji specialistai ir technikai

6

1593.78

6

1817.47

Tarnautojai

12

1216.96

12

1329.11

Paslaugų sektoriaus darbuotojai

15

782.41

14

861.61

Darbininkai

86

1144.25

85

1269.73

Valdybos nariui (nepriklausomam) 2023 m. I ketv. priskaičiuotas vidutinis mėnesio atlygis neatskaičius mokesčių – 532.24 Eur. 

2023-04-14