Aktuali informacija

******

Dėl AB „Panevėžio butų ūkis“ dividendų paskyrimo ir mokėjimo tvarkos už 2021 m. 

2022 m. balandžio 29 d. įvykęs visuotinis AB „Panevėžio butų ūkis“(kodas 147146714) akcininkų susirinkimas nusprendė paskirstyti 2021 m. Bendrovės pelną ir skirti 0,01 Eur dividendų vienai akcijai.

Dividendus gaus tie asmenys, kurie dešimtos darbo dienos po sprendimą dėl dividendų mokėjimo priėmusio visuotinio akcininkų susirinkimo pabaigoje, t. y. 2022 m. gegužės 13 d. buvo AB „Panevėžio butų ūkis“ akcininkai.

Nuo 2022 m. gegužės 20 d. dividendai bus mokami akcininkams, atskaičius gyventojų pajamų mokestį pagal LR įstatymus, AB „Panevėžio butų ūkis“ Beržų g. Nr. 48 107 kab. Akcininko pageidavimu, pateikus prašymą kartu su asmens dokumento kopija, dividendai bus pervesti į akcininko nurodytą bet kurio banko asmeninę atsiskaitomąją sąskaitą. Prašymus galite pateikti raštu AB „Panevėžio butų ūkis“ Beržų g. Nr. 48 LT-36145 laišku ar palikdami dokumentus bendrovės pašto dėžutėje, arba elektroniniu paštu info@pbu.lt. Tel.8 45 432214.

2022-05-17

******

Bendrijų pirmininkų dėmesiui

Sausio, vasario mėnesiais pasirašant Rangos darbų sutartis dėl statybos remonto darbų sąmatinė kaina bus mažinama 10% . 

******

Gyventojų dėmesiui

Prasidėjus šildymo sezonui prašome viršutinių aukštų gyventojus nuorinti radiatorius.
2021-09-27
******
Bendrijų pirmininkų žiniai.
Daugiabučių namų savininkų bendrijos ir jungtinės veiklos sutarties dalyviai, sudarę su AB „Panevėžio butų ūkis“ pastato techninės priežiūros ir kitų paslaugų sutartį arba tik elektros ūkio priežiūros sutartį, papildomai užsakyti elektros grandinių varžos matavimo paslaugos iš trečių šalių nereikia. AB „Panevėžio butų ūkis“ darbus atlieka pagal patvirtintą grafiką.
Dėl AB „Panevėžio butų ūkis“ dividendų paskyrimo ir mokėjimo tvarkos už 2020 m. 
2021 m. balandžio 28 d. įvykęs visuotinis AB „Panevėžio butų ūkis“(kodas 147146714) akcininkų susirinkimas nusprendė paskirstyti 2020 m. Bendrovės pelną ir skirti 0,0081 Eur dividendų vienai akcijai.
Dividendus gaus tie asmenys, kurie dešimtos darbo dienos po sprendimą dėl dividendų mokėjimo priėmusio visuotinio akcininkų susirinkimo pabaigoje, t. y. 2021 m. gegužės 12 d. bus AB „Panevėžio butų ūkis“ akcininkai.
Nuo 2021 m. gegužės 20 d. dividendai bus mokami akcininkams, atskaičius gyventojų pajamų mokestį pagal LR įstatymus, AB „Panevėžio butų ūkis“ kasoje adresu Beržų g. Nr. 48 arba pateikus prašymą kartu su asmens dokumento kopija, dividendai bus pervesti į akcininko nurodytą bet kurio banko asmeninę atsiskaitomąją sąskaitą. Prašymus galite pateikti raštu AB „Panevėžio butų ūkis“ Beržų g. Nr. 48 LT-36145 laišku ar palikdami dokumentus bendrovės pašto dėžutėje, arba elektroniniu paštu info@pbu.lt
2021-05-11
******
Dėl eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimo.
AB “Panevėžio butų ūkis” (įmonės kodas 147146714) valdybos iniciatyva ir sprendimu 2021 m. balandžio 28 d. 10 val. šaukiamas eilinis visuotinis AB “Panevėžio butų ūkis” (toliau – Bendrovė) akcininkų surinkimas, kuris vyks nuotoliniu būdu*, akcininkams iš anksto pildant bendrąjį balsavimo biuletenį ir atsiunčiant Bendrovei adresu Beržų g. Nr. 48, Panevėžys, LT-36145 ar elektroniniu laišku info@pbu.lt  iki 2021 m. balandžio 28 d. 9.45 val.
Susirinkimo darbotvarkė:
1. Bendrovės 2020 metų metinis pranešimas.
2. Auditoriaus išvada apie bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinį ir metinį pranešimą.
3. Bendrovės 2020 m. metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas.
4. Bendrovės 2020 metų pelno paskirstymo tvirtinimas.
5. Auditoriaus rinkimai bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinio auditui atlikti ir audito paslaugų apmokėjimo sąlygų nustatymas.
Bendrovės eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos diena 2021 m. balandžio 21 d.
Bendrovė nesudaro galimybės akcininkams dalyvauti ir balsuoti bendrovės eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime elektroninėmis ryšių priemonėmis.
*Vaizdo konferencijų ir pokalbių platforma ZOOM. Prisijungimo nuorodą atsiųsime elektroniniu paštu. Prašome akcininkus pranešti savo elektroninio pašto adresą.
Su susirinkimo darbotvarkės dokumentais, su bendruoju balsavimo biuleteniu galite susipažinti Bendrovės internetinėje svetainėje www.pbu.lt rubrikoje „Naujienos“.
Papildoma informacija teikiama tel. 8-45 43 22 17.
Auditoriaus išvada apie bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinį ir metinį pranešimą. Čia     
Bendrovės 2020 m. metinių finansinių ataskaitų rinkinys ir metinis pranešimas. Čia                   
Bendrovės 2020 metų pelno paskirstymo projektas. Čia
Akcininko Mykolo Aniūno 2020 m. pelno paskirstymo projektas. Čia                    
Bendrasis balsavimo biuletenis. Čia  
2021-04-02
Š. m. kovo 18, 19 dienomis dėl COVID-19  protrūkio administracija dirbs nuotoliniu būdu. Bendrovės padaliniai, kasos ir avarinė tarnyba dirbs įprastu darbo laiku.
2021-03-16
******
AB „Panevėžio butų ūkis“ 2021-01-05 tapo Lietuvos Būsto rūmų nare. 
2021-01-25
******
AB „Panevėžio butų ūkis“ -  Geriausia 2020 metų Panevėžio apskrities paslaugų įmonė.
Patvirtinta Panevėžio PPAR tarybos 2020-11-30 įvykusiame posėdyje.