Mokamų mokesčių tarifai

RINKLIAVŲ  SURINKIMO  KASOSE PRIIMAMI  MOKESČIAI:

Įmokos priimamos nemokamai:

  • pagal  AB „Panevėžio butų ūis“ pateikiamas sąskaita
  • pagal  AB „Panevėžio energija“ pateikiamas sąskaitas
  • pagal  UAB „Panevėžio būstas“ pateikiamas sąskaitas
  • už sunaudotą geriamą vandenį ir nuotekas
  • už sanitarinį valymą – atliekų išvežimą
  • už įmonės Cgates teikiamas paslaugas
Priimant įmokas už suvartotas gamtines dujas ir elektros energiją, taikomas komisinis atlygis  po 0,20 Eur
Priimant įmokas pagal daugiabučių namų savininkų bendrijų pateikiamas sąskaitas, kurių neadministruoja AB „Panevėžio butų ūkis“, taikomas komisinis atlygis po 0,30 Eu
Atsiskaitant mokėjimo kortele, taikomas mokestis 0,55 % nuo visos mokamos sumos.

MOKESČIŲ TARIFAI:

UAB ,,Aukštaitijos vandenys“

 

Daugiabučių namų gyventojams  

Geriamasis vanduo ir nuotekų tvarkymas 

1.59 Eur/m3

Aptarnavimo paslaugų kaina, kai įrengtas atsiskaitomasis apskaitos prietaisas 1.32 Eur butui per mėn.
Aptarnavimo paslaugų kaina, kai nėra įrengto atsiskaitomojo apskaitos prietaiso 0.59 Eur butui per mėn.
Individualių namų gyventojams  

Geriamasis vanduo ir nuotekų tvarkymas 

1.55 Eur/m3
Aptarnavimo paslaugų kaina, kai įrengtas atsiskaitomasis apskaitos prietaisas 1.11 Eur apskaitos prietaisui per mėn.
Aptarnavimo paslaugų kaina, kai nėra įrengto atsiskaitomojo apskaitos prietaiso  0.51 Eur apskaitos prietaisui per mėn.

UAB "Ignitis"

 

 Dujų kaina privatiems klientams

 

suvartojantiems per metus  iki 300 m3

0.80 Eur/m3

            mėnesio mokestis

0.56 Eur/mėn.

suvartojantiems per metus nuo 301 m3 iki 20000 m3

0.55 Eur/m3

            mėnesio mokestis

3.99 Eur/mėn.

suvartojantiems per metus daugiau kaip 20000 m3 0.53 Eur/m3
            mėnesio mokestis 3.99 Eur/mėn.
   
Lietuvos energijos tiekimas  

Visuomeninės elektros energijos kainos

 

   Tarifų planai klientams, gaunantiems elektros energiją iš

žemosios įtampos elektros tinklų: 

Standartinis  
Vienos laiko zonos tarifas  
       vienos laiko zonos energijos dedamoji 0.167 Eur/kWh
 Dviejų laiko zonų tarifas  
       dieninė energijos dedamoji 0.189 Eur/kWh
       naktinė,šeštadienio ir sekmadienio energijos dedamoji 0.124 Eur/kWh
Planas Namai  
Vienos laiko zonos tarifas  
       pastovioji dedamoji 3.00 Eur

       vienos laiko zonos energijos dedamoji

0.151 Eur/kWh

Dviejų laiko zonų tarifas  
         pastovioji dedamoji 3.00 Eur
      dieninė energijos dedamoji 0.171 Eur/kWh
      naktinė,šeštadienio ir sekmadienio energijos dedamoji 0.115 Eur/kWh
Planas Namai plius  
Vienos laiko zonos tarifas  
       pastovioji dedamoji 6.00 Eur

       energijos dedamoji

0.146 Eur/kWh

      Dviejų laiko zonų tarifas  
       pastovioji dedamoji

6.00 Eur

       dieninė energijos dedamoji 0.166 Eur/kWh
       naktinė,šeštadienio ir sekmadienio energijos dedamoji 0.112 Eur/kWh
AB „Panevėžio specialus autotransportas”  
Daugiabučių namų savininkams  
           Pastoviosios dedamosios įmokos dydis 1,95 Eur 1 NT objektui /mėn.
           Kintamosios dedamosios įmokos dydis 2,35 Eur 1 gyventojui / mėn.
Individualių namų savininkams, kurie naudojasi kolektyvinio komunalinių atliekų surinkimo konteineriais                           
           Pastoviosios dedamosios įmokos dydis 2,94 Eur 1 NT objektui / mėn.
           Kintamosios dedamosios įmokos dydis 2,35 Eur  gyventojui / mėn.
Individualių namų savininkams, kurie naudojasi individualaus naudojimo komunalinių atliekų surinkimo konteineriais                       
           Pastoviosios dedamosios įmokos dydis 2,94 Eur 1 NT objektui / mėn.
            0.12 m3 talpos konteineris 3,36 Eur už kont. ištuštinimą
            0.24 m3 talpos konteineris 6,73 Eur už kont. ištuštinimą