Korupcijos prevencija

Pranešimas apie korupciją

AB „Panevėžio butų ūkis“, siekdama užtikrinti kuo skaidresnę veiklą ir užkirsti kelią korupcijos atsiradimui bei plėtrai, žemiau pateikia kontaktus, kuriais asmenys gali pranešti apie AB „Panevėžio butų ūkis“ darbuotojų galimus neteisėtus veiksmus. Jei turite duomenų ar pagrįstų įtarimų apie AB „Panevėžio butų ūkis“ darbuotojo ar darbuotojų padarytas, daromas ar ketinamas daryti nusikalstamas korupcinio pobūdžio veikas, kreipkitės į bendrovę:

  • Raštu (AB „Panevėžio butų ūkis“, Beržų g. 48 Panevėžys).
  • Telefonu +37045 432217
  • Bendruoju elektroniniu paštu – info@pbu.lt
  • Elektroniniu paštu direktoriui – v.zukauskas@pbu.lt


Konfidencialumas garantuojamas
!

AB „Panevėžio butų ūkis“ korupcijos prevencijos programa

AB „Panevėžio butų ūkis“ korupcijos prevencijos 2023-2024 metų programos priemonių įgyvendinimo planas

Korupcijos prevencijos priemonių įgyvendinimo tvarkos aprašas

Darbuotojų etikos kodeksas

Pareigybių sąrašas, kurie privalo deklaruoti viešuosius ir privačius interesusus

Pareigybių, dėl kurių teikiamas prašymas Specialiųjų tyrimų tarnybai pateikti informaciją, sąrašas

Pareigybių, dėl kurių teikiamas prašymas Specialiųjų tyrimų tarnybai pateikti informaciją apie asmenį, siekiantį eiti pareigas, sąrašas

Viešųjų ir privačių interesų deklaracijas rasite čia.