DUK
Kur kreiptis, jeigu negavau AB „Panevėžio butų ūkis“ sąskaitos?
Jeigu negavote AB „Panevėžio butų ūkis“ sąskaitos, kreipkitės į :
Gyventojas už komunalines paslaugas (mokėjimo kvitas, sąskaita) : Skaičiavimo centrą, esantį adresu Beržų g. 48, Panevėžys, tel. +370 612 70002, arba el. paštu skaiciavimocentras@pbu.lt
Įmonė, fizinis asmuo (PVM sąskaita faktūra, serija NEG) : Buhalterė J. Gasperavičiūtė, Beržų g. 48, Panevėžys, tel. +370 45 587 491, arba el. paštu j.gasperaviciute@pbu.lt
Įmonė, fizinis asmuo už suteiktas vienkartines paslaugas (PVM sąskaita faktūra, serija PBU) : Buhalterė B. Cirulė, Beržų g. 48, Panevėžys, tel. +370 45 432 214, el. paštu b.cirule@pbu.lt
Kur kreiptis, jeigu turiu klausimų dėl mokesčių skaičiavimo AB „Panevėžio butų ūkis“ pateiktoje sąskaitoje?
Kilus neaiškumams dėl mokesčių paskaičiavimo AB „Panevėžio butų ūkis“ pateiktoje sąskaitos, kreipkitės į :
Gyventojas už komunalines paslaugas (mokėjimo kvitas, sąskaita) : Skaičiavimo centrą, esantį adresu Beržų g. 48, Panevėžys, tel. +370 612 70002, arba el. paštu skaiciavimocentras@pbu.lt
Įmonė, fizinis asmuo (PVM sąskaita faktūra, serija NEG) : Buhalterė J. Gasperavičiūtė, Beržų g. 48, Panevėžys, tel. +370 45 587 491, arba el. paštu j.gasperaviciute@pbu.lt
Kur galiu apmokėti AB „Panevėžio butų ūkis“ sąskaitą?
Apmokėti gautą sąskaitą galite :
Rinkliavų surinkimo kasose :
Adresas :  Vilties g. 20A, 35128 Panevėžys    Darbo laikas : I-V 8.00 – 18.00 val.
Adresas :  Vilniaus g. 25A, 36100 Panevėžys  Darbo laikas : I-V 8.00 – 18.00 val.
Adresas :  Dariaus ir Girėno g. 6, 37365 Panevėžys   Darbo laikas : I-V 8.00 – 18.00 val.
Adresas :  Beržų g. 48, 36145 Panevėžys   Darbo laikas : I-V 8.00 – 18.00 val.
Adresas :  Kniaudiškių g. 67, 37131 Panevėžys  Darbo laikas : I, III 9.00 – 18.00 val. Pietų pertrauka 13.00 – 14.00 val ,   II, IV, V 8.00 – 17.00 val. Pietų pertrauka 12.00 – 13.00 val.
Adresas :  Nemuno g. 77, 37355 Panevėžys  Darbo laikas : I-V 8.00 – 18.00 val.
Adresas :  Aukštaičių g. 4, 36209 Panevėžys  Darbo laikas : I-V 8.00 – 18.00 val.
Internetu :
AB „Panevėžio butų ūkis“ atsiskaitomosios sąskaitos :
AB SEB bankas   LT54 7044 0600 0266 2940
Luminor Bank AS   LT68 4010 0412 0001 0214
Swedbank, AB   LT75 7300 0100 9446 0022
AB Šiaulių bankas    LT06 7181 5000 1646 7016 
Mokant internetu, reikia atlikti paprastą mokėjimo pavedimą, mokėjimo paskirtyje nurodant adresą buto, už kurį mokami mokesčiai arba mokėtojo kodą.
Mokant paskolą ir palūkanas, mokėjimo paskirtyje nurodykite mokamą  komunalinių paslaugų, paskolos ir palūkanų sumas.
Iki kada turi būti apmokėta praėjusio mėnesio sąskaitas ?

Sąskaitą už praėjusio mėnesio suteiktas paslaugas turi būti apmokėta iki einamojo mėnesio paskutinės dienos (pvz. rugpjūčio mėn. sąskaita turi būti apmokėta iki rugsėjo 30 d.).

Kaip elgtis laiku neapmokėjus sąskaitos?

Jei sąskaitą apmokėjote pavėluotai, tai šis mokėjimas bus įvertintas kito mėnesio sąskaitoje. Mokant antrą kartą tą patį mėnesį, jau sumokėtą sumą atimkite.

 

Ką daryti, jeigu gavau sąskaitą su skola?
Jeigu gavote sąskaitą su skola, patikrinkite ar tikrai apmokėjote ankstesnę sąskaitą. Jeigu mokėjimas tikrai buvo atliktas, bet nėra užskaitytas, greičiausiai Mokėjimo paskirtyje buvo nenurodytas buto adresas, už kurį buvo mokėta arba mokėtojo kodas. Radę pavedimą, jį užskaitysime sekančio mėnesio sąskaitoje.
Kreipkitės į Apskaitos skyrių Beržų g. 48, Panevėžys, tel. +370 45 432 409, el. paštu l.giniotiene@pbu.lt , r.stragiene@pbu.lt ,   info@pbu.lt . 
Ar reikia informuoti apie pasikeitusį gyventojų skaičių (mokestis už atliekų išvežimą)?

Taip, Jeigu deklaruotas asmuo negyvena bute (tik dėl mokesčio už atliekų išvežimą kintamosios dalies), išvykimą patvirtinančius dokumentus reikia pateikti atvykus į Akcinę bendrovę „Panevėžio specialus autotransportas“ klientų aptarnavimo skyrių Pilėnų g. 43, Panevėžys arba el. paštu: uzsakymai@psa.lt

Kokius dokumentus reikia pristatyti, jeigu deklaruotas asmuo negyvena (mokestis už atliekų išvežimą)?
Nuo kintamosios DVĮ dedamosios mokėjimo atleidžiami NT objektų savininkai arba jų įgalioti asmenys, deklaravę, kad tam tikrą laikotarpį (ne trumpesnį kaip 3 mėnesiai ir ne ilgesnį kaip vieneri metai) nebus naudojamasi NT objektu ir iš šio objekto tuo laikotarpiu komunalinės atliekos nebus surenkamos. Praėjus deklaruotam laikotarpiui, visi, deklaravę, kad nesinaudos NT objektu, NT objekto savininkai ar jo įgalioti asmenys, privalo iš naujo pateikti prašymą ir kitą prašomą informaciją dėl kintamosios DVĮ dalies atleidimo naujam laikotarpiui.
NT objekto savininkas turi teisę pateikti galiojančius gyventojų išvykimą, patvirtinančius dokumentus:
1. Mokymo įstaigos pažymą apie studijuojantį asmenį,
2. Darbovietės pažymą apie dirbantį asmenį,
3. Pažymą apie mokamus komunalinius mokesčius kitoje savivaldybėje ar šalyje,
4. Kitą dokumentą apie nurodytose patalpose deklaruotus, tačiau negyvenančius asmenis. Vadovaujantis 2018 m. gruodžio 20 d. Panevėžio miesto savivaldybės tarybos sprendimu Nr. 1-384 patvirtintu Panevėžio miesto dvinarės įmokos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų taikymo tvarkos aprašo pakeitimo 40 punktu, DVĮ kintamoji dalis perskaičiuojama nuo kito mėnesio po dokumentų pateikimo.

Dokumentus reikia pateikti atvykus į Akcinę bendrovę „Panevėžio specialus autotransportas“ klientų aptarnavimo skyrių Pilėnų g. 43, Panevėžys arba el. paštu uzsakymai@psa.lt.

Kur kreiptis, jeigu pageidauju sąskaitą gauti elektroniniu paštu?
Jeigu pageidaujate sąskaitą gauti elektroniniu paštu, prašome užpildyti prašymą, prašymo formą rasite čia  PRAŠYMAS
Siunčiant sąskaitas elektroniniu paštu, popierinės sąskaitos neteikiamos.
Prašymą dėl sąskaitų siuntimo elektroniniu paštu gali pateikti tik patalpų savininkas.
Pasikeitus elektroniniam paštui, ar norint pakeisti sąskaitų gavimo būdą, kreipkitės į
Skaičiavimo centrą adresu Beržų g. 48, Panevėžys, arba el. paštu skaiciavimocentras@pbu.lt
Ar reikalingas leidimas balkonui stiklinti ar įrengti ant namo stogo anteną?
Kai keičiama pastato išvaizda, išskyrus atvejus, kai būtina skubiai atlikti statybos darbus, reikalingus avarijos grėsmei, jos ar stichinės nelaimės padariniams pašalinti, privalomas statybą leidžiantis dokumentas (STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“, 6 priedas).  Pastato išvaizdos keitimu laikoma:
1. balkonų, lodžijų įstiklinimas; fasado elementų keitimas (keičiant spalvą, matmenis, suskaidymą), naujų įrengimas; stoglangių įrengimas, keitimas; esamų angų pastato fasade užtaisymas; šlaitinio stogo dangos keitimas, dažymas, stoglangių įrengimas, keitimas; fasadų dangos įrengimas, keitimas, dažymas; įvairios įrangos, inžinerinių sistemų ar konstrukcijų tvirtinimas ant pastato fasado ar šlaitinio stogo; įvairios įrangos, inžinerinių sistemų ar konstrukcijų, iškylančių daugiau kaip 1 m virš pastato plokščiojo stogo parapeto, tvirtinimas ant pastato plokščiojo stogo;
2.kultūros vertybių registre nurodytų kultūros paveldo statinio vertingųjų savybių keitimas;
3.kiti darbai, keičiantys pastatų išvaizdą.
Jei nusprendžiate įstiklinti balkoną ar įrengti ant namo stogo anteną, o tai traktuojama kaip pastato išvaizdos keitimas, turite pasirūpinti valstybės įgalioto tarnautojo rašytiniu leidimu. Tačiau, kad nekiltų jokių neaiškumų, kreipkitės į Panevėžio m. savivaldybės teritorijų planavimo ir architektūros skyrių.
Kas tai yra pastatų techninė priežiūra?
Pastato konstrukcijų ir inžinerinių sistemų priežiūra, periodinių ir kasmetinių apžiūrų atlikimas, pastato būklės įvertinimas ir prevencinių priemonių taikymas, skubus remonto darbų atlikimas, techninės dokumentacijos tvarkymas
Kas yra šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūra?

Šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūra – tai veikla, susidedanti iš pastato šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros, remonto, reguliavimo bei šiluminio punkto paruošimo žiemai.

Ar pirmo aukšto butų ir kitų patalpų savininkai privalo mokėti už prakiurusio stogo remontą?

Pagal Lietuvos Respublikos įstatymus bei kitus teisės aktus, kiekvienam būsto savininkui priklauso ne tik nuosavas butas. Jam bendrosios dalinės nuosavybės teise priklauso ir bendrojo naudojimo patalpos, pagrindinės namo konstrukcijos, bendrojo naudojimo mechaninė, elektros, sanitarinė ir kitokia įranga. Visoms šioms pastato konstrukcijoms, tame tarpe ir stogui, bei įrengimams reikalinga nuolatinė priežiūra, laiku ir tinkamai atliekami reikiami remonto darbai, už kuriuos privalo sumokėti visi namo butų ir kitų patalpų savininkai, o ne, kaip dažnai galvojama, savininkai, turintys privačią nuosavybę paskutiniajame aukšte.

Kur kreiptis, jei neveikia telefonspynė/neveikia liftas?

Apie visus atsiradusius gedimus bendro naudojimo objektuose, prašome kreiptis į Jūsų namo pirmininką.

Kur kreiptis įvykus avarijai bute?

Įvykus vandentiekio, kanalizacijos ar šilumos tinklų avarijai visą parą skambinkite į AB „Panevėžio butų ūkis“ avarinę tarnybą tel. +370 612 70002.

Kur kreiptis dėl gyvenamųjų namų šildymo prietaisų (radiatorių) perskaičiavimo?

Informacija dėl šildymo prietaisų perskaičiavimo teikiama AB „Panevėžio energija“ tel.: +37045 501 039, +37045 501 037 arba https://www.pe.lt/sildymo-prietaisu-perskaiciavimas

 

Kodėl mūsų bendrijos sąskaitose, be jokių priežasčių „tirpsta pinigai?

Pakilus MMA, įmonės teikiančios paslaugas bendrijoms (pvz.: kiemo valymo paslaugos) pabrangino savo paslaugų įkainius. Bendrijai nenusimačius papildomai surinkti lėšų pakeltiems įkainiams apmokėti. Formuojasi piniginis deficitas, kuris „valgo“ jau sukauptas lėšas.

Nuo ko pradėti bendrijos steigimą?
Iniciatyvinė grupė parengia bendrijos įstatų projektą (šią paslaugą atlieka AB „Panevėžio butų ūkis“)
Šaukiamas steigiamasis susirinkimas, kuriame turi dalyvauti dauguma butų savininkų.
Priimamas sprendimas dalyvaujančiųjų dauguma.
Bendrijos įstatus tvirtina notaras.
Bendrija įregistruojama Juridinių asmenų registre.
Kaip pasikeisti bendrijos įstatus?
Iniciatyvinė grupė parengia bendrijos įstatų projektą (šią paslaugą atlieka AB „Panevėžio butų ūkis“)
Šaukiamas visuotinis susirinkimas, kuriame turi dalyvauti dauguma butų savininkų.
Priimamas sprendimas dalyvaujančiųjų dauguma.
Bendrijos įstatus tvirtina notaras.
Bendrijos naujieji įstatai įregistruojami Juridinių asmenų registre.
 
Nuo ko pradėti daugiabučio modernizavimą?

Bendrijos atstovas (pirmininkas) kreipiasi į AB „Panevėžio butų ūkis“ su bendrijos visuotinio susirinkimo protokolu, kuriame bendrija priėmusi sprendimą pradėti daugiabučio namo modernizavimą  ir įpareigoja bendrijos atstovą kreiptis į AB „Panevėžio butų ūkis“ šiai paslaugai gauti.

Kam priklauso kompensacijos už daugiabučio modernizavimą?
Teisės į kredito, paimto daugiabučiam namo atnaujinti (modernizuoti), ir palūkanų apmokėjimo nustatymas tiesiogiai susietas su asmens teise į būsto šildymo išlaidų kompensacija.
Savivaldybės administracija, tik gavusi buto savininko prašymą dėl teisės į būsto šildymo išlaidų kompensaciją ir prašymą dėl teisės į kredito ir palūkanų apmokėjimą nustatymo, galės įvertinti ir nustatyti asmens teisę į kredito, paimto daugiabučiam namui atnaujinti (modernizuoti), ir palūkanų apmokėjimą. Pareiškėjas turi atitikti šias sąlygas: 
  • ar nuosavybės teise turimo turto vertė neviršija turto normatyvo;
  • ar atitinka asmuo užimtumo sąlygas (mokosi, dirba, augina vaikus, asmenys, sukakę senatvės pensijos amžių);
  • ar nėra įsiskolinimų už būsto šildymą ir (ar) karštą vandenį, ir (ar) geriamąjį vandenį).
Todėl vienareikšmiškai atsakyti, neįmanoma. 
Ką reiškia atidėtos palūkanos?

Atidėtosios palūkanos yra palūkanų suma, pridedama prie pagrindinio paskolos likučio, kai paskolos sutarties sąlygos leidžia atlikti numatytą mokėjimą, kuris yra mažesnis už mokėtinas palūkanas.

Ko reikia, norint gauti pažymą notarui, parduodant butą?

Pažymos apie butų ir kitų patalpų atsiskaitymą už paslaugas išduodamos savininkams arba įgaliojimą turinčiam asmeniui Butų ūkio tarnyboje pagal buto adresą per tris darbo dienas nuo užsakymo dienos:

Butų ūkio tarnyba Nr. 1 Vilties g. 20A, el. p. tarnyba1@pbu.lt  tel. +37045 584230, žiūrėti čia;

Butų ūkio tarnyba Nr. 2 Beržų g. 48, el. p. tarnyba2@pbu.lt  tel. +37045 431148, žiūrėti čia;

Butų ūkio tarnyba Nr. 3 Dariaus ir Girėno g. 6, el. p. tarnyba3@pbu.lt  tel. +37045 526781, žiūrėti čia

Dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo:

  1. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas.
  2. Įgaliojimas, jeigu prašymą teikia įgaliotas asmuo.
  3. Kvitas arba pavedimo kopija už praėjusio mėnesio apmokėtą sąskaitą.
  4. Buto ( patalpų) nuosavybės dokumentas.
  5. Nekilnojamojo turto agentūros tarpininkavimo sutartis, konkrečiam butui parduoti.

Pažymos išdavimo paslaugos kaina 10.00 Eur.

Už pažymą  galima sumokėti butų ūkio tarnybose arba pavedimu:

a. s.  LT547044060002662940 SEB banke
a. s. LT757300010094460022 SWED banke

PAŽYMOS IŠDUODAMOS:

Pirmadienis – ketvirtadienis 900  – 1100 val.; 1300 - 1500 val.
Penktadienis 900  – 1100 val.; 1300 – 1400 val.