NT nuoma

AB „Panevėžio butų ūkis“ nuomoja negyvenamas patalpas. Atsakingas už patalpų nuomą Klientų informavimo tarnautoja Toma Žižienė,  el.p.  t.ziziene@pbu.lt, 8-45 432211.

Nuo 2022-06-06  730 val. iki 2022-06-20 1400 val. darbo dienomis vyksta šių patalpų nuomos konkursas:

Vilniaus g. 25A, I aukštas – 119,96 kv.m

Pradinė 1 kv. m nuomos kaina 2,00 Eur/m2  ir PVM per mėn. 

1. Konkurso dalyviai  pateikia  užklijuotame voke ( Beržų g. 48 ), paskambinus telefonu atsakingam darbuotojui Tomai Žižienei (8 45) 432211  šiuos dokumentus: 

-  prašymą apie pageidaujamą nuomoti patalpą, siūlomą pradinį nuompinigių dydį su pridėtinės vertės mokesčiu ir nurodo kokia veikla bus vykdoma šiose patalpose; 

- fiziniai asmenys: asmens dokumento kopiją, nurodo adresą, telefono Nr. ir el. paštą; 

- juridiniai asmenys: įmonės registravimo pažymėjimą, PVM mokėtojo kodą, ats. sąskaitą, adresą, telefono Nr. ir el. paštą. 

- banko arba bendrovės kasos  kvitą apie sumokėtą pradinį įnašą. 3-jų mėnesių pradinis nuompinigių dydis su PVM turi būti sumokėtas  iki dokumentų pateikimo į atsiskaitomąją sąskaitą LT54 7044 0600 0266 2940 AB SEB bankas. 

2. Nuomojamų patalpų apžiūra -  nuo 08:00 val. – 15:00 val.  iš anksto susitarus tel. (8 45) 432211 el. p. t.ziziene@pbu.lt.

Beržų g. 48, II korpusas, II aukštas – 39,21 kv. m
Pradinė 1 kv. m nuomos kaina 2,00 Eur/m2 ir PVM per mėn. 
Beržų g. 48, III korpusas, I aukštas - 11,27 kv. m
Pradinė 1 kv. m nuomos kaina 2,00 Eur/m2 ir PVM per mėn. 
Beržų g. 48, III korpusas, I aukštas - 23,64 kv. m
Pradinė 1 kv. m nuomos kaina 2,00 Eur/m2 ir PVM per mėn.                     
Vilties g. 20A, II aukštas – 160,87  kv. m
Pradinė 1 kv. m nuomos kaina 2,00 Eur/m2 ir PVM per mėn. 

Salių nuoma prezentacijoms, susirinkimams ir kitiems renginiams:

Beržų g. 48 (60 vietų)
Vilties g. 20a. (90 vietų)
Nuomos kaina - 1 val. 17 Eur ir PVM.