Komisija

    ĮSAKYMAS

DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ NUOMOS KOMISIJOS SUDARYMO 

          2022 m. balandžio  5   d.  Nr. V-25

Panevėžys 

                       

1. S u d a r a u bendrovės išnuomojamų negyvenamųjų patalpų nuomos komisiją šios sudėties:

Bela Gavėnienė     - gamybos skyriaus vadovė, komisijos pirmininkė; 

Toma  Žižienė        - klientų informavimo tarnautoja, komisijos sekretorė;

Rita Ramoškienė    - buhalterė, komisijos narė;

Laimutė Vorienė    - juriskonsultė, komisijos narė. 

2. P r i p a ž į s t u  netekusius galios 2020-01-13 įsakymą Nr.V-5 „ Dėl negyvenamųjų patalpų nuomos komisijos sudarymo ir darbo reglamento patvirtinimo“  1 punktą ir 2020-10-19 įsakymą Nr.V-89 „ Dėl AB „Panevėžio butų ūkis“ direktoriaus 2020-01-13 įsakymo Nr. V-5 „Dėl negyvenamųjų patalpų nuomos komisijos sudarymo ir darbo reglamento tvirtinimo“ pakeitimo“

  

 Direktorius                                                                                          Vidmantas Žukauskas