Pastato šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūra

 • Pastato šildymo ir karšto vandens sistemų ir šilumos punkto įrenginių apžiūra
 • Šildymo ir karšto vandens tiekimo sistemų pastato vamzdyno atšakų ir stovų būklės tikrinimas
 • Nuolatinė šilumos punkto darbo parametrų kontrolė
 • Šilumos apskaitos prietaisų rodmenų nurašymas ir ataskaitos pateikimas
 • Atjungimo armatūros einamasis remontas
 • Filtrų ir purvo rinktuvų išvalymas ir praplovimas
 • Šildymo ir karšto vandens sistemos sezoninis arba poavarinis paleidimas ir nuorinimas
 • Šildymo sistemos praplovimas, hidraulinis bandymas, paruošimas šildymo sezonui
 • Plokštelinių šilumokaičių sandarumo išbandymas ir praplovimas cheminiu būdu
 • Šilumos punkto elektros įrengimų priežiūra
 • Avarijų sistemoje lokalizavimas ir likvidavimas