Modernizuojamų namų administravimas

  • Nuo bendrijos susirinkimo iki kredito administravimo
  • Visuotinio daugiabučio gyventojų susirinkimo organizavimas
  • Investicinio plano rengėjo parinkimas viešųjų pirkimų būdu
  • Investicinio plano pristatymo organizavimas
  • Finansinės institucijos parinkimas dėl kredito suteikimo
  • Statybos rangovo, techninio prižiūrėtojo parinkimas viešųjų pirkimų būdu, sutarčių pasirašymas
  • Techninio darbo projekto derinimas su institucijomis
  • Dokumentų pateikimas valstybės paramai gauti