Darbuotojai
Direktorius
Vidmantas Žukauskas
v.zukauskas@pbu.lt
+37045 432217
Personalo specialistė
Vijoleta Barčienė
v.barciene@pbu.lt
+37045 432408
Teisininkė
Laimutė Vorienė
l.voriene@pbu.lt
+37045 432408
Duomenų apsaugos pareigūnas
asmensduomenys@sdg.lt
Ekonomistė
Irena Šalnaitienė
i.salnaitiene@pbu.lt
+37045 432409
Vyriausioji buhalterė
Kristina Tamošiūnienė
k.tamosiuniene@pbu.lt
+37045 432297
Vyr. buhalterio pavaduotoja
Laima Giniotienė
l.giniotiene@pbu.lt
+37045 432409
Kasininkė - buhalterė
Brigita Cirulė
b.cirule@pbu.lt
+37045 432214
Apskaitos operatorė (gyventojų mokesčiai)
Ingrida Vorė
skaiciavimocentras@pbu.lt
+37045 432418
Apskaitos operatorė (gyventojų mokesčiai)
Violeta Lindienė
skaiciavimocentras@pbu.lt
+37045 432418
Apskaitos operatorė (gyventojų mokesčiai)
Dalia Lamanauskienė
skaiciavimocentras@pbu.lt
+37045 432839
Buhalteris (negyvenamų patalpų mokesčiai)
Jolanta Gasperavičiūtė
j.gasperaviciute@pbu.lt
+37045 587491
Pastatų ūkio paslaugų skyriaus vadovas
Mindaugas Liutkus
m.liutkus@pbu.lt
+37045 586034
Pastatų ūkio paslaugų skyriaus buhalterė
Zina Birbilienė
z.birbiliene@pbu.lt
+37045 432211
Pastatų ūkio paslaugų skyriaus buhalterė
Aušra Zavackienė
a.zavackiene@pbu.lt
+37045 432423
Pastatų ūkio paslaugų skyriaus buhalterė
Asta Soščekienė
a.soscekiene@pbu.lt
+37045 432210
Pastatų ūkio paslaugų skyriaus buhalterė
Vilma Rožukienė
v.rozukiene@pbu.lt
+37045 432210
Pastatų ūkio paslaugų skyriaus buhalterė
Vida Keturakienė
v.keturakiene@pbu.lt
+37045 437675

Klientų informavimo tarnautoja
Bendrijų ir negyvenamų patalpų sutarčių sudarymo, nuomos ir pažymų dėl buto pardavimo klausimais.
Toma Žižienė
t.ziziene@pbu.lt
+37045 432211
Gamybos skyriaus vadovė
Bela Gavėnienė
b.gaveniene@pbu.lt
+37045 432401
Saugos darbe inžinierius
Aurelijus Žukauskas
a.zukauskas@pbu.lt
+37045 432402
Eksploatavimo ir remonto organizavimo inžinierė
Lina Petkūnienė
l.petkuniene@pbu.lt
+37045 432419
Eksploatavimo ir remonto organizavimo inžinierė
Palmira Žvikienė
p.zvikiene@pbu.lt
+37045 432419
Inžinierius - elektrikias
Alvydas Ruzgys
a.ruzgys@pbu.lt
+37045 431789
Inžinierius šilumininkas
Aloyzas Baublys
a.baublys@pbu.lt
+37045 431789
Gamybos organizavimo inžinierius
Vilius Bernotas
v.bernotas@pbu.lt
+37045 432402
Medienos apdirbimo inžinierius
Gediminas Gasiūnas
+37045 432402
Butų ūkio tarnyba Nr. 1 vadovas
Ričardas Ramoška
r.ramoska@pbu.lt
+37045 584230
Butų ūkio tarnyba Nr. 1 vyresnysis inžinierius
Ignas Grigaliūnas
i.grigaliunas@pbu.lt
+37045 584269
Butų ūkio tarnyba Nr. 1 eksploatavimo technikė
Rūta Šaučiuvėnienė
r.sauciuveniene@pbu.lt
+37045 584269
Butų ūkio tarnyba Nr. 1 statinių priežiūros inžinierė
Vitalija Valkūnienė
v.valkuniene@pbu.lt
+37045 584260
Butų ūkio tarnyba Nr. 1 statinių priežiūros inžinierė
Gitana Baškauskienė
g.baskauskiene@pbu.lt
+37045 584260
Butų ūkio tarnyba Nr. 2 vadovas
Alfredas Pociūnas
a.pociunas@pbu.lt
+37045 431148
Butų ūkio tarnyba Nr. 2 vyresnysis inžinierius
Darius Žirkauskas
d.zirkauskas@pbu.lt
+37045 431148
Butų ūkio tarnyba Nr. 2 eksploatavimo technikas
Rimgaudas Oksas
r.oksas@pbu.lt
+37045 433775
Butų ūkio tarnyba Nr. 2 statinių priežiūros inžinierė
Sigita Šaltienė
s.saltiene@pbu.lt
+37045 432045
Butų ūkio tarnyba Nr. 2 statinių priežiūros inžinierė
Teresė Matiliūnaitė
t.matiliunaite@pbu.lt
+37045 432045
Butų ūkio tarnyba Nr. 3 vadovas
Raimundas Tamoliūnas
r.tamoliunas@pbu.lt
+37045 526781
Butų ūkio tarnyba Nr. 3 vyresnysis inžinierius
Valdas Bielinskas
v.bielinskas@pbu.lt
+37045 526888
Butų ūkio tarnyba Nr. 3 eksploatavimo technikė
Jadvyga Juknevičienė
j.jukneviciene@pbu.lt
+37045 526888
Butų ūkio tarnyba Nr. 3 statinių priežiūros inžinierė
Asta Miknienė
a.mikniene@pbu.lt
+37045 526181
Butų ūkio tarnyba Nr. 3 statinių priežiūros inžinierė
Viktorija Kiseliauskienė
v.kiseliauskiene@pbu.lt
+37045 526181