Administruojamųjų namų tarifai

AB „Panevėžio butų ūkis“ administruojamų daugiabučių gyvenamųjų namų bendrojo naudojimo objektų administravimo, techninės priežiūros, šildymo ir karšto vandens tiekimo sistemų priežiūros tarifai

Eur už 1 kv. m per mėnesį (su PVM) 

Eil.
Nr.

Adresas

Administravimo tarifas
(Eur) 

Techninės priežiūros tarifas(Eur)

Šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros tarifas(Eur)

1

Margirio g. 9

0,044

0,0171

0,047

2

Marių g. 9

0,048

0,0156

 - 

3

Projektuotojų g. 18

0,044

0,0171

0,039

2023-01-20