Naujienos

Dėl eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimo.

2021 03 02


AB “Panevėžio butų ūkis” (įmonės kodas 147146714) valdybos iniciatyva ir sprendimu 2021 m. balandžio 28 d. 10 val. šaukiamas eilinis visuotinis AB “Panevėžio butų ūkis” (toliau – Bendrovė) akcininkų surinkimas, kuris vyks nuotoliniu būdu*, akcininkams iš anksto pildant bendrąjį balsavimo biuletenį ir atsiunčiant Bendrovei adresu Beržų g. Nr. 48, Panevėžys, LT-36145 ar elektroniniu laišku info@pbu.lt iki 2021 m. balandžio 28 d. 9.45 val.

Susirinkimo darbotvarkė:

1. Bendrovės 2020 metų metinis pranešimas.

2. Auditoriaus išvada apie bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinį ir metinį pranešimą.

3. Bendrovės 2020 m. metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas.

4. Bendrovės 2020 metų pelno paskirstymo tvirtinimas.

5. Auditoriaus rinkimai bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinio auditui atlikti ir audito paslaugų apmokėjimo sąlygų nustatymas.

Bendrovės eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos diena 2021 m. balandžio 21 d.

Bendrovė nesudaro galimybės akcininkams dalyvauti ir balsuoti bendrovės eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime elektroninėmis ryšių priemonėmis.

*Vaizdo konferencijų ir pokalbių platforma ZOOM. Prisijungimo nuorodą atsiųsime elektroniniu paštu. Prašome akcininkus pranešti savo elektroninio pašto adresą.

Su susirinkimo darbotvarkės dokumentais, su bendruoju balsavimo biuleteniu galite susipažinti Bendrovės internetinėje svetainėje www.pbu.lt rubrikoje „Naujienos“.

Papildoma informacija teikiama tel. 8-45 43 22 17.

Auditoriaus išvada apie bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinį ir metinį pranešimą. Čia     

Bendrovės 2020 m. metinių finansinių ataskaitų rinkinys ir metinis pranešimas. Čia                   

Bendrovės 2020 metų pelno paskirstymo projektas. Čia

Akcininko Mykolo Aniūno 2020 m. pelno paskirstymo projektas. Čia                      

Bendrasis balsavimo biuletenis. Čia       

2021-04-02

 Š. m. kovo 18, 19 dienomis dėl COVID-19  protrūkio administracija dirbs nuotoliniu būdu. Bendrovės padaliniai, kasos ir avarinė tarnyba dirbs įprastu darbo laiku.

2021-03-16

● AB „Panevėžio butų ūkis“ 2021-01-05 tapo Lietuvos Būsto rūmų nare. 

2021-01-25