Naujienos

Dėl AB „Panevėžio butų ūkis“ dividendų paskyrimo ir mokėjimo tvarkos už 2020 m.

2021 04 30


2021 m. balandžio 28 d. įvykęs visuotinis AB „Panevėžio butų ūkis“(kodas 147146714) akcininkų susirinkimas nusprendė paskirstyti 2020 m. Bendrovės pelną ir skirti 0,0081 Eur dividendų vienai akcijai.

Dividendus gaus tie asmenys, kurie dešimtos darbo dienos po sprendimą dėl dividendų mokėjimo priėmusio visuotinio akcininkų susirinkimo pabaigoje, t. y. 2021 m. gegužės 12 d. bus AB „Panevėžio butų ūkis“ akcininkai.