Pirkimų planai

PATVIRTINA
Pirkimo komisijos posėdžio 2022-02-11
Protokolu Nr. PPG- 2

AB „PANEVĖŽIO BUTŲ ŪKIS“ GAMYBOS IR VIDAUS VARTOJIMUI REIKALINGŲ MEDŽIAGŲ, DETALIŲ, ĮRENGIMŲ, MAŠINŲ, TRANSPORTO PRIEMONIŲ, NAFTOS PRODUKTŲ, STATYBOS, REMONTO, DRAUDIMO PASLAUGŲ    PIRKIMŲ PLANAS 2022 METAMS 

Eil. Nr.

Pirkimo pavadinimas

Planuojama pirkimų vertė (EUR be PVM) 

Planuojama pirkimų pradžia

 

Pirkimo būdas

Vykdytojas

1.

Stogo danga

~7000

2022 m.

Kainų apklausa raštu, Tiekėjų sąrašas

Komisija, Pirkimų organiztorius

2.

Santechnikos prekės

~ 100000

2022 m.

Kainų apklausa raštu, žodinė apklausa, tiekėjų sąrašas

Komisija, Pirkimų organizatorius

3.

Elektros prekės

~ 20000

2022 m.

Kainų apklausa raštu, žodinė apklausa, tiekėjų sąrašas

Komisija, Pirkimų organizatorius

4.

Mediena

~ 4700

2022 m.    02 mėn 

Žodinė apklausa

Komisija

5.

Statybinės medžiagos, betonas, skiediniai, smėlis, žvyras

~ 65000

2022 m. 04,11 mėn

Kainų apklausa raštu, žodinė apklausa, tiekėjų sąrašas

Komisija, Pirkimų organizatorius

6.

Šilumos punkto įranga (šilumokaičiai, siurbliai, pavaros ir kt.)

~40000

2022 m.

Kainų apklausa raštu, žodinė apklausa, tiekėjų sąrašas

Komisija, Pirkimų organizatorius

7.

Draudimo paslaugos

~ 7000

2022 m. 04,05 mėn

Kainų apklausa raštu

Komisija

8.

Autodetalės

~ 11000

2022 m.

Žodinė apklausa, tiekėjų sąrašas

Pirkimų organizatorius

9.

Asmens apsaugos ir kitos su saugiu darbu susijusios priemonės

~12600

2022 m.

Kainų apklausa raštu, žodinė apklausa, tiekėjų sąrašas

Pirkimų organizatorius

10.

Įrankiai, įrengimai

~ 12000

2022 m. 04,12 mėn.

Kainų apklausa raštu, žodinė apklausa, tiekėjų sąrašas

Komisija,Pirkimų organizatorius

11.

Automobilių ir mechanizmų kuras 2022 IV ket. -  2023 metams

~ 60000

2022m.     09 mėn

Konkursas

Komisija

12.

Ilgalaikio materialaus turto įsigijimas

~ 40000

2022 m.

Kainų apklausa raštu, žodinė apklausa, konkursas

Komisija

 

Iš viso:

~379300

 

 

 

SUDERINTA
AB „Panevėžio butų ūkis“
direktorius Vidmantas Žukauskas
2022 m. vasario mėn.11 d.


 

PATVIRTINTA
Pirkimo komisijos posėdžio 2022-01-25
 Protokolu Nr. PPK- 1

AB „Panevėžio butų ūkis“  biuro, kanceliarinių prekių, kompiuterinės technikos, bankų ir kasų aptarnavimo paslaugų, programinės įrangos planuojamų  pirkimų  planas  2022 metams 

Eil.Nr.

Pirkimo objektas

Numatoma pirkimų vertė, (Eur be PVM)

Planuojamapirkimų pradžia

  1.  

Kompiuteriai, kompiuterinė  įranga ir reikmenys

8000

Pagal poreikį

  1.  

Biuro, skaičiavimo įranga, kanceliarinės prekės ir buitiniai prietaisai

9000

Pagal poreikį

  1.  

Bankų ir kasų aptarnavimo paslaugos

1000

Pagal poreikį

  1.  

Programos

6700

Pagal poreikį

 

SUDERINTA
AB „Panevėžio butų ūkis“
direktorius Vidmantas Žukauskas
2022 m. sausio mėn.25 d.