Pirkimų planai

PATVIRTINA
Pirkimo komisijos posėdžio 2021-02-17
Protokolu Nr. PPG- 3

AB „PANEVĖŽIO BUTŲ ŪKIS“ GAMYBOS IR VIDAUS VARTOJIMUI REIKALINGŲ MEDŽIAGŲ, DETALIŲ, ĮRENGIMŲ, MAŠINŲ, TRANSPORTO PRIEMONIŲ, NAFTOS PRODUKTŲ, STATYBOS, REMONTO, DRAUDIMO PASLAUGŲ    PIRKIMŲ PLANAS 2021 METAMS 

Eil. Nr.

Pirkimo pavadinimas

Planuojama pirkimų vertė (EUR be PVM) 

Planuojama pirkimų pradžia

 

Pirkimo būdas

Vykdytojas

1.

Stogo danga

~5000

2021 m.    05 mėn

Kainų apklausa raštu

Komisija

2.

Medžiagos šiltintam stogui

~ 11000

2021 m.     05 mėn

Kainų apklausa raštu, žodinė apklausa, tiekėjų sąrašas

Komisija

3.

Santechnikos prekės

~ 70000

2021 m.

Kainų apklausa raštu, žodinė apklausa, tiekėjų sąrašas

Pirkimų organizatorius

4.

Elektros prekės

~ 20000

2021 m.

Kainų apklausa raštu, žodinė apklausa, tiekėjų sąrašas

Pirkimų organizatorius

5.

Mediena

~ 3000

2021 m.

 

Žodinė apklausa

Pirkimų organizatorius

6.

Statybinės medžiagos

~ 55000

2021 m. 05,11 mėn

Kainų apklausa raštu, žodinė apklausa, tiekėjų sąrašas

Pirkimų organizatorius

7.

Betonas, skiediniai, smėlis, žvyras

~ 7000

2021 m. 04,11 mėn

Žodinė apklausa, tiekėjų sąrašas

Pirkimų organizatorius

8.

Šilumos punkto įranga (šilumokaičiai, siurbliai, pavaros ir kt.)

~38000

2021 m.

Kainų apklausa raštu, žodinė apklausa, tiekėjų sąrašas

Pirkimų organizatorius

9.

Draudimo paslaugos

~ 7000

2021 m. 04,05 mėn

Kainų apklausa raštu

Komisija

10.

Autodetalės

~ 11000

2021 m.

Kainų apklausa raštu, žodinė apklausa, tiekėjų sąrašas

Pirkimų organizatorius

11.

Asmens apsaugos ir kitos su saugiu darbu susijusios priemonės

~8000

2021 m.

Kainų apklausa raštu, žodinė apklausa, tiekėjų sąrašas

Pirkimų organizatorius

12

Įrankiai, įrengimai

~ 10000

2021 m. 04,12 mėn.

Kainų apklausa raštu, žodinė apklausa, tiekėjų sąrašas

Pirkimų organizatorius

13

Automobilių ir mechanizmų kuras 2020 IV ket. -  2021 metams

~ 40000

2021m.     09 mėn

Konkursas

Komisija

15

Ilgalaikio materialaus turto įsigijimas

    ~ 40000

2021 m.

Kainų apklausa raštu, konkursas

Komisija

 

Iš viso:

~315000

 

 

 

SUDERINTA
AB „Panevėžio butų ūkis“
direktorius Vidmantas Žukauskas
2021 m. vasario mėn.17 d.


 

PATVIRTINTA
Pirkimo komisijos posėdžio 2021-01-22
 Protokolu Nr. PPG- 1

AB „Panevėžio butų ūkis“  biuro, kanceliarinių prekių, kompiuterinės technikos, bankų ir kasų aptarnavimo paslaugų, programinės įrangos planuojamų  pirkimų  planas  2021 metams 

Eil.Nr.

Pirkimo objektas

Numatoma pirkimų vertė, (Eur be PVM)

Planuojamapirkimų pradžia

  1.  

Kompiuteriai, kompiuterinė  įranga ir reikmenys

7000

Pagal poreikį

  1.  

Biuro, skaičiavimo įranga, kanceliarinės prekės ir buitiniai prietaisai

10000

Pagal poreikį

  1.  

Bankų ir kasų aptarnavimo paslaugos

1500

Pagal poreikį

  1.  

Programos

27000

Pagal poreikį

 

SUDERINTA
AB „Panevėžio butų ūkis“
direktorius Vidmantas Žukauskas
2021 m. sausio mėn.22 d.